H-serien för HDF-bjälklag

H-Sarjan ontelolaattavälipohjan läpiviennit toimitetaan määrämittaan katkaistuista ja päistään tulpatuista Sewatek-läpivientiputkista koostuvina paketteina, joiden mukana ovat tukikappaleet (ylätuki ja alatuki) läpiviennin paikoilleen tukemiseksi. Asennustuet vakioivat putkien väliseksi keskeltä keskelle -mitaksi 70 mm.

  • Asennetaan laataston reunakaistaan ennen laattakentän juotosvalua
  • Ylätuen sijasta/lisäksi toimitamme tarvittaessa myös läpivientiputkeen tiivistyviä välitukia
  • Asennustuet kierrätettävää ABS-muovia

H-serien för HDF-bjälklag

Genomföringen för mellanbotten av hålplattor monteras i plattornas kantremsa före gjutning. Genomföringsserien är dimensionerad så att dess stöd passar i kantremsans område och standardiserar c/c-måttet av rör och avståndet från yttervägg.

Genomföringarna levereras i paket med Sewatek-genomföringsrör som är skurna i önskad längd och har pluggar i varje ända. I paketen finns även övre stöd och nedre stöd som ska hålla genomföringarna på plats.

Ala-, väli- ja ylätuki

Nedre stöd, mellanstöd och övre stöd

Vi rekommenderar att man monterar det nedre stödet med aluminiumsspikar om kantremsans bredd och andra egenskaper tillåter detta.

I avsnittet Dokument att ladda ner finns en monteringsanvisning samt detaljbilder och en markeringsanvisning till hjälp för planeringen.

Se monteringsvideo

Tillämpningar

Mellanstöd t.ex. vid användning av skalplattor

I stället för eller förutom ett övre stöd kan vi leverera ett mellanstöd som i stället för den blåa gummipluggen i ändan av röret tätnar i själva genomföringsröret. Ett sådant behov kan uppstå till exempel vid användning av skalplattor eller ifall en genomföring behöver stöd redan lite längre nere.

Ett Sewatek-genomföringsrör utan monteringsstöd

Vi levererar även Sewatek-genomföringsrör färdigt skurna i önskad längd och med eller utan pluggar. Då kan man montera ett genomföringsrör på plats som man vill. Genomföringsrören kan till exempel monteras samtidigt med strömningsröret – då blir det i alla fal lätt att inrikta rören. Genomföringar för strömningsrör med över 43 mm diameter levereras alltid utan några monteringsstöd.

Suurempien putkien läpiviennit

Yli 40 mm virtausputkille voimme Ontelolaattaläpiviennin sijaan toimittaa joko HM-läpivientimoduuleja tai H2-läpivientejä.

Myynti ja jakelu

Oman myyntimme lisäksi tuotetta saa jälleenmyyjältämme Pintokselta, joka varastoi yleisimpiä kokoja ja pituuksia Espoon varastossaan. Sewatek-läpiviennit Pintoksen www-sivuilla.

Tuotetiedot

Tuote koostuu Sewatek-läpivientiputkesta sekä kierrätettävästä ABS-muovista valmistetusta asennustuista. Asennustuet mahdollistavat keskeltä keskelle -mitat putkien välille 70 mm.
Valmiit läpivientikuvat ja piirustusmerkinnät on kopioitavissa Merkintäohjeesta (dwg) tai lisäämällä ilmaisesta ProdLib-kirjastosta. Lisätietoa läpivienti- / putkimerkinnöistä voi lukea suunnittelijoille suunnatulta sivuilta.

Läpivienti pyritään mitoittamaan siten, että kuppitulpan lyhennysvara mahdollistaa läpiviennin lyhentämisen tasoitteen pintaan.

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045
Konstruktion
Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek minst 240 mm
Genomgående rör
Metallrör och kompositrör, c/c-mått 70 mm, rördimension max 43 mm
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120.
Luftljudsisolering
Påverkning < -1 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Muut luokitukset
M1-emissionsklassificering, Joutsenmerkki-yhteensopivuus
BVB-klass
Accepteras

Fråga för mer information