D-serien för vägg och bjälklag

D-seriens brandgenomföringar består av Sewatek-genomföringsrör och aluminiummanschetter med svällande brandband. För montering levereras flänsar för att fästa genomföringen i konstruktionen.

  • Smidigt och enkelt att installera i träkonstruktioner
  • Testat för konstruktioner av massivt trä (CLT, LVL) och för olika typ av rör och kablar
  • Tre produktstorlekar + genomföringar för avloppsrör

D-serien i massivträ

D-serien är en produktserie för konstruktioner av massivt trä. I serien hittar man lösningar för olika typ av rör och kablar upptill Ø110 mm.

Det finns tre produktstorlekar och i tillägg till detta D-seriens genomföringar för avloppsrör. Produktstorleken väljs enligt yttre diameter av rör eller kabel. Produkterna består av aluminiumsmanschetter fyllda med material som sväller av hetta samt ett Sewatek-genomföringsrör som är mellan manschetterna och som väljs enligt strömningsrörets yttre diameter. Efter monteringen räcker kittning av strömningsröret/kabelroten med akrylmassa, och därför kan till exempel en VVSE-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen från början till slut. I huvudsak levererar vi genomföringarna enligt önskat mått, men genomföringsröret mellan manschetterna kan kortas av även på bygget.

Tekniska data

Genomföringar av Sewatek D-serien har testats i 80 mm tjocka KL-träkonstuktioner bäde i bjälklag och i vägg och produkterna har nått brandklass EI 60. Konstruktionen kan vara tjockare och ytbelagt med gipsskivor.

Produktstorlekar

‍För avloppsrör finns det också produkter D80, D105 ja D140, kolla https://www.sewatek.fi/tuote/d-sarja-viemariputkille/

‍Av produktnamnet framgår hur stort hålet ska vara. Till exempel D42 behöver ett 42 mm hål.  

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-15/0411
Konstruktion
KL-trä eller fanerträ, tjocklek minst 80 mm
Genomgående rör/kablar
Metalrör, kompositrör, plaströr och kablar
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar enligt genomgående rör/kabel och rörisoleringar, mest EI 30 - 60
Luftljudsisolering
Påverkning < -2 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Produktstorlekar
D42; D62 och D92. Hålet Ø42; 62 eller 92 mm
BVB-klass
Accepteras
Andra klassificering
M1-emissionsklassificering, kompatibel med miljömärke Svanen

Fråga för mer information