Seinien lukusuunta samaksi LV- ja rakennesuunnittelijoille

Läpivientien merkitseminen ryhmänä

Esim. Sewatek KV18/LV18/LVK12 (Cu) L18.18 (Pex)

Miksi sama lukusuunta?

Jotta sewatek-läpivientien suunnittelu ja myöhemmin asentaminen onnistuisi mahdollisimman helposti ja oikein. Sewatek-läpivientien kannalta on erittäin tärkeää, että asennus tapahtuu oikein päin. Putkien järjestyksellä sewatekeissa on merkitystä, erikokoisille putkille on erilaiset läpiviennit, ts. jokainen läpivienti on suunniteltu tietylle putkikoolle.

Asiaa helpottaisi paljon, jos LV-suunnittelija ja rakennesuunnittelija katsoisivat seinää samasta suunnasta. Tällöin rakennesuunnittelija voisi käyttää suoraan LV-suunnittelijan merkintöjä omissa kuvissaan.

Elementtitehtaalla eivät kaikissa tilanteissa huomaa katsoa mittaviivan paikkaa ja saattavat laittaa varsinkin yksittäisen käyttövesienläpivientiryhmän väärin päin.

Eri lukusuunta

Päinvastaisessa lukusuuntatilanteessa rakennesuunnittelijan olisi selkeintä kääntää sewatekien LV-merkinnät elementtiseinän katsontasuunnan mukaiseksi.

Tai

Merkitä mittaviiva läpivientiryhmän ensimmäisen läpiviennin kohdalle. Varmuuden vuoksi merkitse vielä kuvaan ohjeteksti, että sewatekien lukusuunta on mittaviivasta alkaen.

Tai

Merkitä jokainen läpivienti erikseen.

Ohje seinien lukusuunnaksi

Suosittelemme kerrostalokohteissa lukusuunnaksi oletusarvoisesti aina käytävältä huoneistoon päin. Tällöin elementtien
muottipinnat ovat kaikissa käytävän seinissä huoneiston sisälle päin.

 

Työtämme helpottaisi

Kuvia lukiessamme meidän työtämme helpottaisi, jos

 • varmuuden vuoksi kuvassa olisi merkintä siitä, että sewatekit luetaan mittaviivasta alkaen.
 • tai merkinnät olisivat aina vasemmalta oikealle. Sovitaan lv- ja rakennesuunnittelijoiden kesken kummalta puolelta seinää tarkastellaan

Elementtitehtaiden työtä helpottaisi, jos

 • läpiviennit olisi merkitty kuvaan yksitellen.
 • kuvan merkinnät olisivat luettavissa vasemmalta oikealle. Silloin kaikki merkinnät niin elementtikuvassa kun meiltä lähtevissä läpivienneissäkin olisivat samoin päin.

 

‍Tekla / Tekla Warehouse

Tekla Warehouse

Sewatek Connector

Tekla Structures ohjelman työkalu Sewatek-läpivientien lisäämiseksi valittuihin seiniin.

Tutustu tarkemmin tämän sivun Sewatek Connector -välilehdeltä.

Lataa Sewate Connector -Tekla Warehousesta

Tekla Components

Tuetut Teklan Structures versiot ovat 20.1, 21.0, 21.1, 2016, 2016i, 2017.

‍Sewatek-työkalurivi Teklassa

Lataa Sewatek-komponenttien asennuspaketti Tekla Warehousesta.‍‍

ProdLib-kirjasto

Ilmaisesta kirjastosta löytyvät kaikki Sewatek-tuotteet esitteineen ja asennusohjeineen. Lisäksi sieltä löytyvät myös mm. detaljikuvat ja ETA-hyväksynnät. Kirjasto toimii AutoCAD-ohjelmissa sekä itsenäisenä työpöytäversiona.

Monet objektit on toteutettu parametrisina, joissa käyttäjä itse voi syöttää halutut mittatiedot (läpiviennin pituus ja moduuliläpivientien määrä rinnakkain) ja näin ollen objektin saa liitettyä halutun kokoisena piirrokseen.

Asenna ohjelma koneellesi ja ota Sewatek-kirjasto käyttöösi Library managerin avulla.

Erilliset ohjeet

Sewatek-kirjaston käyttöohje - ProdLib 4.0.2 (PDF)

Huom!

ProdLib lisää objektit AutoCAD piirrokseen blokkeina. Jotta voit muokata esim. tekstiobjektia, niin "räjäytä" ensin piirrokseen lisätty kuva AutoCAD-ohjelman Explode-komennolla.

ProdLib-ohjelman asentaminen

 1. Lataa ilmainen ProdLib-sovellus tästä ja asenna se koneellesi.
 2. Asennusohje (PDF)

Sewatek-kirjaston käyttöönotto

Käynnistä ProdLib Manager -ohjelma
Tai käynnistä ProdLib-ohjelma tehtäväpalkin oikean reunan painikkeella
Valitse Library manager
Lisää Sewatek-kirjasto kirjastovalikoimasta (Add Libraries). Asennetut kirjastot näkyvät kohdassa Libraries.

Sewatek-kirjaston avaaminen

Sewatek-kirjaston käyttöohje (PDF)

Kuvake työpöydällä
Avaa Sewatek-kirjasto

Sewatek Connector v 1.6

Työkalu Tekla Structures ohjelmaan, jolla voidaan lisätä valittuun seinään Sewatek-läpiviennit. Connector tutkii valitussa seinässä olevien osien (parts) note-kentän tietoja. Kun kentästä löytyy Sewatek-läpivienteihin liittyvää tietoa, connector automaattisesti lisää oikeanlaisen läpiviennin seinään.

Putkien keskeltä keskelle (c/c) mitat tulisi olla tarkasti Sewatek-seinäläpivientien (S-sarja) mukaisia (70, 100, 120, 160 mm).

Uusin versio on 1.6 (3.9.2019)

Ohjelman lataaminen Tekla Warehousesta

Sewatek Connector ja sen käyttöohje ladattavissa Tekla Warehousesta (Sewatek).

Ohje

Sewatek Connector 1.3 ohje.pdf

Ohjelman avaaminen

Asentamisen jälkeen löydät Sewatek Connectorin Teklan Applications & Components panelista.

Ohjelman käyttöliittymä

json-koodaus (json system)

{"Sewatek":{"Comment":"Sewatek","Direction":{"X":0,"Y":0,"Z":1},"Hull":"SK160[120]","Parts":["lv;Cu18","kv;Cu18","lvk;Cu15","L;Fe25","L;Fe25"]}}

Käsin tehtävä reikävarauksen merkintä (old system)

Sewatek Cu18/18/15 Fe25/25, K160

Ennen ohjelman käyttöä (Ei koske versioita v1.6- )

Aikaisemmat versiot vaativat toimiakseen oikein HoleReservationAttributeMapping.ini -tiedoston. Tiedosto tulee olla mallikansion (Model folder) attributes-kansiossa. Tiedoston tiedoilla ohjataan IFC-varausobjektilta tietous Teklanmallinnus objektille.

Jos tiedostoa ei ole, tulee sellainen sinne luoda Muistio-ohjelmalla tai lataamalla sellainen nettisivuiltamme (Suunnitteluohjelmat – Sewatek Connector).

Lataa ini-tiedosto alla olevasta linkistä

Lataa tästä - HoleReservationAttributeMapping.ini

Tiedostossa on seuraavat rivit:

EXTERNAL.Pset_Sewatek.Note1;SewatekNote1
EXTERNAL.Pset_Sewatek.Note2;SewatekNote2
EXTERNAL.Pset_Sewatek.Note3;SewatekNote3

Ohjelman käyttäminen

Lisää sewatekit Tekla-piirustuksessa valitsemalla seinä, jossa on Hole Reservation Managerilla päivitetyt sewatek-reikävaraukset.

 1. Päivitä Sewatek-reikävaraukset Hole Reservation Managerin Update-painikkeella. Älä käytä Hole-painiketta!
 2. Valitse seinä, minkä reikävarauksiin haluat sewatekit lisätä. Ensimmäisessä reikävarauksen Note-kentässä tulisi olla läpivientien tiedoista Sewatek-koodaus ja muissa ryhmän reikävarauksissa vain Sewatek-merkintä.
 3. Paina Sewatek Connectorin 'Add Sewateks to selected panels' -painiketta.

 

Putki- ja sähkömerkinnät kuvissa

Sewatek-läpivientien suunnittelussa huomioitavaa

 • Suunnittelu on eri suunnittelualojen yhteistyötä
 • Jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa sekä rakenne- että tate-suunnittelijoiden tulee olla tietoisia läpivientien käytöstä, jotta ne osataan huomioida. 
 • Yhteisesti tulisi sopia mm. putkisarjojen lukusuunnasta. Kuvamerkintöjen tulisi olla niin yksiselitteisiä, ettei piirustuksia tulkittaessa ole vaaraa tulkintavirheille lukusuunnan suhteen. Katso ohje putkien lukusuunnasta.

Sewatek-läpivientien suunnittelu

Sewatek-tuotesarjat valitaan pääasiassa rakenteen ja asennustavan mukaan. Jokaisesta tuotesarjasta löytyy erilaisia tuotteita ja niille lukuisia variaatioita, jotka taas perustuvat ennen kaikkea läpivietävän talotekniikan tietoihin.

Sewatek-läpivientien määrittely putki-/kaapelitietojen perusteella

Sewatek-läpivienti rakentuu muoviputkesta ja sen sisällä olevasta solukumista, mahdollisesta aktiivisesta palokatkokomponentista sekä erilaisista asennustuista. Tuotteen muoviputken sisälle valitaan virtausputken tai kaapelin mukaan sellainen solukumi, joka tiivistyy läpivietävän putken tai kaapelin ympärille mahdollisimman tiiviisti. Jokainen Sewatek-läpivienti siis soveltuu käytettäväksi vain tietylle putkikoolle. Läpiviennit valmistetaan aina tilauksen mukaan rakenteen mukaiseen pituuteen. 

Putkitiedot

Jotta pystyisimme valmistamaan oikeanlaisen läpiviennin jokaiselle putkelle, tarvitsemme niistä seuraavat tiedot:

 1. Sewatek tai SWT, jos tiedossa että käytetään sewatek-läpivientejä
 2. Putken ulkohalkaisija millimetreinä tai Fe-putken DN-mitta. Mikäli käytetään PEX putkea suojaputkella, niin se tulisi merkitä näkyviin (esim. PEX 17 SP) tai putken ja suojaputken ulkohalkaisijat (esim. 17/28 mm).
 3. Putken materiaali (Cu, Fe, FeZn, Ko, PEX)
 4. Ns. keskeltä keskelle -mitta (millä etäisyydellä putkien keskikohdat ovat toisistaan esim. K160).
 5. YK-mitta (ylhäältä putken keskelle)
 6. Lävistettävän rakenteen paksuus (S-mitta), ellei se ilmene muualta

Esim. KV18/LV18/LVK15 (Cu) L17.17 (PEX)
Sewatek, K160, S200, YK=90

Sähköläpiviennit

Sähköläpiviennin toteutusvaihtoehtoina tällä hetkellä on joko valaa s-sarjan sähköläpivienti elementtiseinään tai sitten käyttää betoni- tai puuseinään poratussa reiässä D-sarjan läpivientiä. Aikaisemman S-sarjan sähköläpiviennin tulee jatkossa korvaamaan oheisen kuvan mukainen läpivienti. Punaiset päädyt osoittavat, että läpivientiin lisätty palokatkonauha mahdollistamaan kaapelien ja etenkin kaapelinippujen läpiviennit.

Seinän sisään valettava S-sarjan sähköläpivienti mahdollistaa kaapeliniput halkaisijaltaan aina 50 mm asti.

Jälkeenpäin porattuun reikään asennettu D-sarjan läpivienti. Yksittäinen kaapeli seinässä max 12,5 mm ja nipussa seinä 12,5 holvi 21,5 mm.

Kaapelitiedot

Jotta pystyisimme valmistamaan oikeanlaisen läpiviennin sähkökaapeleille, olisi tärkeätä tietää kaapeleiden lukumäärä ja niiden ulkohalkaisijat. Läpiviennin valmistaminen onnistuu kyllä, kun tiedämme kaapeleista jonkin seuraavista tiedoista:

 • kaapelien lukumäärä, esim. 1+6 (syöttökaapeli + 6 muuta kaapelia)
 • kaapelien tyyppit
 • kaapelien ulkohalkaisijat

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät elementtikuvissa

Reikäkuvien putkimerkinnät ja naamakuvat ovat kopioitavissa merkintäohjeen dwg-versiosta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-piirrokseen myös käyttämällä ilmaista ProdLib-kirjasto-ohjelmaa

Sewatek-merkinnän tilalla voi käyttää esim. lyhempää SWT-merkintää.

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät reikäkuvissa

Reikäkuvien putkimerkinnät ja läpivientisymbolit ovat kopioitavissa merkintäohjeen dwg-versiosta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-ohjelmaan myös käyttämällä ilmaista ProdLib-kirjasto-ohjelmaa

Sewatek-merkinnän tilalla voi käyttää esim. lyhyempää SWT-merkintää.

Seinäläpiviennit

‍Läpiviennin yhteydessä merkitty jokainen putkitieto läpiviennin kohdalle
‍Kaikki putkitiedot merkitty erillisenä tietona
‍Lämpöjohtonousujen merkintävaihtoehdot. Läpiviennin paikan merkitsemiseen voi käyttää yleisesti käytettyä reikävarausmerkintää.

Määrälaskenta

Sewatek auttaa määrälaskennassa. Tarkistamme pääasiassa taloteknisten tai rakennesuunnitelmien perusteella, minkälaista Sewatek-läpivientiä käytetään missäkin tilanteessa. Lämpöjohtonousujen läpivientitarpeet käyvät yleensä hyvin ilmi lämpöjohtokuvista, mutta seinäläpivientien osalta on suositeltavaa, että läpivientimerkinnät löytyvät varauspiirustuksista eli ns. reikäkuvista. Elementtitehtaat vaativat usein läpivientikappaleisiin elementtitunnukset, joten näissä tilanteissa teemme tarvelaskennan mieluiten elementtipiirustusten perusteella.

Kun läpivientien määrittelyyn tarvittavat tiedot löytyvät jo reikä- ja elementtikuvista, onnistuu määrälaskenta parhaiten näiden dokumenttien perusteella. Lämpöjohto- ja vesijohtokuvat eivät usein ole yhtä käyttökelpoisia, sillä niistä on huomattavasti vaikeampi arvioida lämpö- ja vesijohtojen keskinäistä sijoittelua sekä mm. putkien välisiä k/k-mittoja.

MagiCAD / MagiCloud

Putkien piirtäminen kuviin

Piirrä putket menemään seinästä läpi Sewatek-läpivientien mukaisilla keskeltä keskelle mitoilla! Jos pidät snap to grid toiminnon päällä putkia piirrettäessä, niin määritä gridi sellaiseksi, mikä mahdollistaa käytettävät keskeltä keskelle mitat. Käytä gridille esim. arvoa 10 tai 20 (huom. 70 mm ei mahdollinen).

Putkien keskeltä keskelle (c/c) mitat tulisi olla tarkasti Sewatek-seinäläpivientien (S-sarja) mukaisia (70, 100, 120, 160 mm).

Reikävarauksen lisääminen kuvaan

Jos haluat käyttää kuvissa sewatekeissa olevien läpivientiputkien mukaisia reikävarausobjekteja. Lisää Sewatek-läpvientejä varten esim. seuraavanlaiset pyöreät reikävaraukset.

 • Ulkohalkaisijaltaan 10 - 23 mm virtausputkille - halkaisijaltaan 40 mm reikävaraus
 • Ulkohalkaisijaltaan 24 - 43 mm virtausputkille - halkaisijaltaan 60 mm reikävaraus
 • Ulkohalkaisijaltaan 44 - 61 mm virtausputkille - halkaisijaltaan 90 mm reikävaraus

Sewatek-merkinnät reikävarauksiin

Tee Sewatek-läpivientien merkinnät käsin putkiryhmän ensimmäisen reikävarauksen Note-kenttään. Kirjaa muihin saman putkiryhmän reikävarauksiin vain Sewatek.

Reikävarauksen Note kenttään merkintäesimerkki

 • Putkiparin merkintä -> Sewatek Cu18/18/12 Fe20/20, K160
 • Muihin reikävarauksen Note-kenttiin pelkästään -> Sewatek

Sewatek-merkintöjen siirtäminen elementtikuviin

Siirrä reikävarauksen Note-kentän tieto elementtikuvaan (putkiryhmän ensimmäisestä reikävarauksesta). Jos elementtiin on tarkoitus tulla sewatek-läpiviennit, tulee merkinnässä näkyä Sewatek-merkintä. Esim.

 • Sewatek Cu18/18/12 Fe20/20, K160

CADS

www.cads.fi

Sewatek-tuotteet löytyvät CADS Electric, CADS Hepac ja CADS House -sovelluksista.

Sewatek-läpivientien tiedot ja niiden määrittelykäyttöliitymä CADS-ohjelmistoissa on päivitetty. Uudistetut Sewatek-komponentit ovat käytössä versiosta 17.0.5 alkaen.

CADS-päivityksessä merkittäviä uudistuksia Sewatek-läpivientien käsittelyyn

Uudet Electric 18.0.3, Hepac 18.0.5 ja House 18.0.3 -revisiot tulevat sisältämään muutoksia reikätoiminnallisuuteen ja Sewatek-läpivientien käsittelyyn. Lue lisää uudistuksista reikätoiminnallisuuteen CADS verkkosivuilta.

Sewatek-läpivientien tiedot voidaan määrittää kätevästi reikävarauksen yhteydessä. Putki- ja kaapelitiedot voidaan määritellä läpivienteihin ja lopputuloksena saadaan yksityiskohtainen Sewatek-koodi, joka kirjatuu myös reikävarauksen IFC-malliin.

Sewatek-koodaus on muutettu .json-muotoon (vanhakin muoto vielä käytettävissä) uutta Sewatek Connector -ohjelmaa varten. Tämä merkittävä muutos tarkoittaa sitä, että CADS-ohjelmasta voidaan tuottaa IFC-malli, minkä tietoa voidaan suoraan hyödyntää rakennesuunnittelussa käyttäen Tekla Structures ohjelmassa Sewatek Connectoria.

Kun rakennesuunnittelija hyödyntää Teklassa Sewatek Connectoria, poista valinta kohdasta "Käytä vanhaa Sewatek-koodin muotoilua"

Uusi koodaus (json, Sewate Connectorin ymmärtämä muoto)

{"Sewatek":{"Comment":"Sewatek","Direction":{"X":0,"Y":0,"Z":1},"Hull":"SK160[120]","Parts":["lv;Cu18","kv;Cu18","lvk;Cu15","L;Fe25","L;Fe25"]}}

Vanha koodaus

SWT_lv18/kv18/lvk15(Cu)+LDN25/LDN25(Fe);S200,SK160[120]

Reikävarauksen Note-kenttään käsin tehty koodaus (Sewate Connectorin ymmärtämä muoto)

Sewatek Cu18/18/12 Fe20/20, K160

H-sarjan läpivienti ontelolaatastoon. Käytä lämpöjohtojen (Fe) määrittelyyn putkien DN-mittaa.
Reikävarauksen nuolen mukaan Sewatek merkintä putkille määritellään vasemmalta oikealle. Sewatek-putkisarjan tieto merkitään ensimmäiseen läpivientiin ja muihin tulee vain Sewatek-merkintä.
Sewatek-putkisarjan tieto löytyy ensimmäisestä läpviennistä ja sen Attribuutit-tiedoista