Mikä palokatko?

Tuotteidemme avulla läpiviennit saadaan täyttämään paloluokkavaatimukset. 

Paloluokka kertoo minuuttimäärän, kuinka kauan rakennusosa kestää paloa. Rakenteen kantavuus (R) ei ole osaltamme kovin keskeinen, sillä Sewatek-läpivienti ei olennaisesti vaikuta rakenteen kantavuuteen. Sen sijaan tiiveys (E) ja eristävyys (I) ovat tuotteidemme osalta ratkaisevia. Esimerkiksi paloluokkavaatimus EI60 tarkoittaa, että rakenteen pitää säilyä tiiviinä ja eristää kuumuudelta 60 minuutin ajan. Paloluokkavaatimus tulee vastaan, kun rakenteelta vaaditaan osastoivuutta. 

Palo-osasto on paloeristetty tila, joka kestää tulipaloa vastaan vähintään paloluokan määrittämän ajan. Esimerkiksi asuinkerrostalossa jokainen huoneisto muodostaa oman palo-osastonsa. Kun esimerkiksi seinän läpi viedään palo-osastosta toiseen sähköjohtoja tai vesiputkia, pitää niiden läpiviennit tiivistää vastaamaan seinän paloluokkaa. Tällaisessa läpivientikohdassa tarvitaan palokatkoa. 

Palokatko tekee läpiviennistä muun rakenteen paloluokkaa vastaavan. Sewatek-läpiviennit ovat valmiiksi varustettu palokatko-ominaisuudella, minkä vuoksi ei tarvita enää erillistä palokatkoasennusta. Tarkistathan kuitenkin aina Sewatek-läpivientien paloluokat, sillä ne vaihtelevat muun muassa virtausputken materiaalin ja halkaisijan mukaan. Aina tulee myös huomioida, että palokatko muodostuu useasta osatekijästä. Palokatkotuotteen lisäksi lopputulokseen vaikuttavat esim. läpivietyjen putkien kannakointi ja eristykset, joiden on oltava palokatkotuotteen hyväksynnän mukaiset.

Meiltä löydät kaikki tarvitsemasi palokatkotuotteet.

Palokatkon toimintaperiaate

Sewatek Oy palokatkon toimintaperiaate