MagiCAD / MagiCloud

Sewatek-työkalu sisältyy ’MagiCAD Connect for AutoCAD 2017-2021’ -asennuspakettiin. Työkalu julkaistiin MagiCADille joulukuussa 2019.

Asentaminen

Lataa asennuspaketti MagiCAD Download -portaalista. Löytymistä helpottaa kun suoritaa haun ”connect” ja valitsee paketin, mikä on tarkoitettu käytettäväksi AutoCADin kanssa (MagiCAD Connect for Autocad XXXX-YYYY.exe, vuosiluvut muuttuvat päivitysten myötä).

Ohje

Ohje MagiCloud-verkkosivuilta

‍Sewatek-reikävaraustyökalun ohje (help.magicloud.com).

Pikaohje

Huom! Varmista, että virtausputkien määrittelyssä on käytetty hyväksyttyjä putkimateriaaleja. Sewatek-työkalu tukee tällä hetkellä Cu, Fe, FeZn, Comp ja PEX -merkinnöillä määriteltyjä putkia. Varmista, että Cu-, Fe ja Comp-putket on määritelty MagiCADin projektin putkisarjoissa oikein, ks. ohje korjausten tekemisestä tämän sivun lopussa.

Avaa MagiCAD Connect -valintanauha (Ribbon).

Insert Unit

Lisää valittuihin virtausputkiin Sewatek-läpivientejä vastaavat pyöreät reikävaraukset ja liitä putkiryhmän reikävarauksiin Sewatek-putkimerkinnät

Lisää Sewatek-läpiviennit seuraavasti:

 1. Käynnistä toiminto painamalla Insert Unit -painiketta
 2. Määritä rakenteen paksuus valitsemalla seinästä tai välipohjasta kaksi pistettä.
 3. Valitse läpivientiryhmään kuuluvat putket joko yksitellen Shift-painike pohjassa tai hiirellä rajaamalla oikealta vasemmalle. Varmista, että vain putket tulevat valituiksi. Paina ENTER.
 4. Ohjelma tarkistaa valittujen putkien asettelun. Jos putket eivät ole tasavälein (sama K-mitta), ohjelma antaa virheilmoituksen. Jos putket ovat tasavälein, mutta eivät Sewatekien mukaisella keskeltä keskelle -etäisyydellä, saat ilmoituksen ja samalla tiedot hyväksyttävistä putkien etäisyyksistä. Palaa piirustukseen painamalla OK. Muuta putkien etäisyyksiä ja suorita toiminto uudelleen.
 5. Tarkista tiedot valintaikkunassa. Määritä läpiviennin tyyppi ja tarkenna tarvittaessa K-mittaa ja rakenteen paksuutta. Paina Insert-painiketta
 6. Ohjelma lisää valittuihin putkiin reikävaraukset. Putkisarjan ensimmäinen reikävaraus pitää sisällään Note-kentässä koko putkisarjan Sewatek-koodin, muiden reikävarausten Note-kentässä on tietona vain Sewatek.
Huom! Tarkista rakenteen paksuuden oikeellisuus toimintoa tehdessä.

View Unit

Tarkastele valitun putkiryhmän Sewatek-läpivientitietoja

Add Unit Text

Lisää läpivientiryhmää vastaava Sewatek-merkintä piirustukseen

Bill of Materials

Luo yhteenvedon piirustuksen kaikista Sewatek-läpivienneistä, .csv-muodossa olevan tiedoston voi avata Exceliin.

Sähköläpiviennit

Huom! MagiCAD ei tue toistaiseksi kaapeliläpivientejä. Lue lisää käsin tehtävistä merkinnöistä.

Tarkistettavat putkisarjamääritykset

Tarkista projektin putkisarjojen määrityksistä Cu- ja Fe-putkien osalta putkimateriaalimerkintä. Lisää komposiitti (Comp)- ja sinkitty teräsputki (FeZn), jos niitä ei putkisarjoissa vielä ole.

 • Kupariputken materiaalimerkintä saattaa puuttua kohdasta Material – Code. Lisää merkinnäksi Cu.
 • Muuta Fe35-putkisarjan merkintä Material – Code merkintä Fe-merkinnäksi. Piirustuksissa Fe35 merkintä saatetaan tulkita 35 mm Fe-putkeksi. Fe35-merkinnän numero viittaa teräsputken laatuun.
 • Lisää uusi putki tai muokkaa olemassa olevaa putkisarjaa ja määritä sille muiden tietojen lisäksi materiaalikoodiksi
  • Komposiittiputki -> Comp
  • Sinkitty teräsputki -> FeZn

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.