Hyväksynnät ja lausunnot

Sewatek-läpivientien hyväksyntädokumentit

Sewatek-läpiviennit on testattu Eurofins Expert Services Oy:n (aik. VTT) palotekniikan laboratoriossa ja Eurofins Expert Services (aik. VTT expert Services Oy) valvoo tuotteidemme laatua. Kaikki Sewatek-läpiviennit ja välitystuotteemme ovat ETA-arvioituja ja CE-merkittyjä.

  • Palokatkotuotteilta ei vaadita CE-merkintää, mutta se on vaivattomin tapa osoittaa rakennusvalvonnalle tuotteen kelpoisuus
  • CE-merkintä ei kuitenkaan vielä kerro tuotteen soveltuvuudesta, ja aina tuleekin erikseen tarkistaa, vastaavatko tuotteen ominaisuudet vaatimuksia ja minkälaisilla reunaehdoilla ja asennustavoilla tuotteelle luvattu suoritustaso on saavutettavissa.
Asennustilanne
ETA
Suoritustasoilmoitus
Sewatek-läpivientiputki valuvaiheessa asennettuna seinään tai lattiaan (myös S- ja H-sarja)
Sewatek D-sarjan timanttireikään asennettava läpivienti betoni-, tiili-, ja kevytbetonirakenteissa
Sewatek D-sarjan läpivienti massiivipuurakenteissa

CRP - Sertifikaatti tuotteiden suoritustason pysyvyydestä

Lausunnot

  • VTT Expert Services Oy:n lausunto VTT-S-02504-16 Sewatek-läpivientien asentamisesta 150 mm - 240 mm välipohjiin.
  • Eurofins Expert Services Oy:n lausunto (VTT) EUFI29-19000496-T1 Sewatek-viemäriläpiviennin (muoviputket) asentamisesta 150 mm välipohjiin.

Ääni- ja ilmatiiveyslausunnot

Sewatek-tuotteiden vaikutusta rakenteiden äänieristävyyteen on tutkittu VTT:n toimesta. Läpivienneillämme on todettu olevan erittäin pieni vaikutus rakenteen ilmaääneneristävyyden heikkenemiseen. Läpivientimme kohdalla rakenteen ilmaäänieristävyys ei siis heikkene juuri ollenkaan.

VTT ja VTT Expert Services Oy ovat laatineet testauksista seuraavanlaiset selostukset:

Äänieristävyys

Ilmatiiveys

Tiivistyskittaaminen

Sewatek-läpiviennit tulee äänieristys- ja ilmatiiveyssyistä tiivistyskitata, mutta palokittauksia ei vaadita. Lataa tästä kittausohjeemme sekä Heikki Helimäki Oy:n raportti Sewatek-läpivientien tiivistämisen periaatteista.

Tuotteiden käyttöikä

ETA-asiakirjassamme Sewatek-läpivientien ennakoiduksi käyttöiäksi on määritelty 25 vuotta. Todellinen käyttöikä voi kuitenkin olosuhteista ja ylläpidosta riippuen poiketa molempiin suuntiin. Katso lisätiedot.

Tytan-tuotteiden hyväksyntädokumentit

Tuote
ETA
Suoritustasoilmoitus
Käyttöturvallisuustiedote
Palokatkomansetti
PDF logo
PDF logo
PDF logo
Paloakryyli
PDF logoPDF logo
PDF logo
PDF logo
Palokipsimassa
PDF logo
PDF logo
PDF logo

Zapp-Zimmermann-tuotteiden hyväksyntädokumentit

Tuote
ETA
Suoritustasoilmoitus
Käyttöturvallisuustiedote
Palokatkomassa (ZZ 333)
PDF logo
PDF logo
Palokatkovaahto (ZZ 330)
PDF logo
PDF logo
Palokatkotiili (ZZ 230)
PDF logo
PDF logo
Palokatkotulppa (ZZ 130)
PDF logo
Palokatkomansetti
PDF logo
PDF logo