S-sarjan palokatkoläpivienti putkille ja kaapeleille

S-sarjan läpivientejä käytetään lähinnä väliseinissä, minkä vuoksi tuotetta usein kutsutaan seinäläpivienniksi. S-sarjan läpiviennit asennetaan rakenteeseen valuvaiheessa joko paikallavalutyömaalla tai elementtitehtaalla. Näin ollen varauskoloja ja jälkitäyttöjä ei tarvita.

S-sarjan tuotteet

Tuoteperheestä löytyy ratkaisu sekä metalli- ja komposiittiputkille että muoviputkille ja kaapeleille. Valikoima koostuu pääosin erilaisista läpivientimoduuleista, joita voi joustavasti liittää toisiinsa erilaisiksi sarjoiksi. Tuote mitoitetaan läpivietävän talotekniikan mukaisesti ja toimitetaan pituudeltaan määrämittaisena. Paloluokka riippuu läpivietävästä tekniikasta, rakenteen paksuudesta sekä mahdollisista putkieristeistä, mutta on tyypillisesti EI 60 -EI 120.

Käyttö

Tuoteperheen yleisin käyttökohde löytyy asuinkerrostaloista huoneistojen ja porrashuoneen välisestä tai huoneistojen välisistä seinistä. Sen keskeisiä etuja ovat tasavarma lopputulos sekä merkittävä työajansäästö, sillä valmisläpiviennin kanssa ei tarvita jälkivalua tai erillisiä palokatkotöitä. Huomioithan, että tiedot läpimenevästä talotekniikasta tarvitaan varhaisessa vaiheessa.