H-sarjan palokatkoläpiviennit välipohjiin

H-sarjan läpivienteihin viitataan yleensä holviläpivienteinä, sillä niiden käyttötarkoituksena on lähinnä putkien vieminen välipohjan eli holvin läpi. Tuote on tarkoitettu betonivälipohjiin ja asennettavaksi valun yhteydessä. Kun tuote asennetaan jo ennen valua, ei tarvetta varauskololle ja erilliselle jälkivalulle ole. Palokatko on valmis, kun putkituksen jälkeinen akryylitiivistys putken juureen on tehty sekä muista tuotteen hyväksynnän mukaisen asennustavan seikoista on huolehdittu.

H-sarjan tuotteet

Sarjasta löytyy malli lämpöjohtonousupareille ontelolaatta- ja paikallavaluvälipohjiin sekä malli yksittäisille putkille, joita voidaan liittää erilaisiksi sarjoiksi. Tuote mitoitetaan tarkasti virtausputken mukaisesti ja toimitetaan usein myös pituudeltaan määrämittaisena. Paloluokka riippuu virtausputkesta, rakenteen paksuudesta sekä mahdollisista putkieristeistä, mutta on tyypillisimmillä metallisilla lämpöjohdoilla EI 120.

Käyttö

Sarjan yleisin käyttötarkoitus on lämpöjohtonousujen läpivientinä. Sitä tarkoitusta palvelee tuotteiden H-ontelo ja H-pv sisältämät kaksi Sewatek-läpivientiputkea 70 millimetrin keskeltä keskelle -jaolla. Lisäksi läpivientiputkien asennustuet on H-sarjassa mitoitettu siten, että nousulinjalle tyypillinen 45 mm etäisyys seinästä onnistuu. Yksittäiset toisiinsa liitettävät läpivientimoduulit mahdollistavat puolestaan useita k-mittavaihtoehtoja putkien välille ja soveltuvat siten suuremmillekin putkille. Tällä hetkellä sarjasta löytyy ratkaisu aina 90 mm virtausputkikokoon asti.

Tilausvaiheessa huomioi holvirakennetyypin lisäksi läpivienniltä vaadittava pituus sekä virtausputken koko ja materiaali.

 

H-sarja ontelolaatta

Holviläpivienti ontelolaattaan

Läpiviennit betonivälipohjiin
Sewatek H-sarjan ontelolaattavälipohjan palokatkoläpivienti asennetaan laataston reunakaistaan ennen laattakentän juotosvalua.
Lue lisää

H-sarja paikallavaluholvi

Holviläpiviennit paikallavaluvälipohjaan

Läpiviennit betonivälipohjiin
Sewatek H-sarjan paikallavaluholvin läpivienti asennetaan valumuotin päälle. Läpivientikappaleen alla on noin 40 mm tila, jossa betoniraudoitus sekä muut rakenneosat mahtuvat kulkemaan.
Lue lisää

H-sarja kuorilaatta

Holviläpivienti kuorilaattaan

Läpiviennit betonivälipohjiin
Sewatek H-sarjan läpivienti kiinnitettäväksi kuorilaattan ennen raudoitusta ja pintavalua.
Lue lisää

H-sarja läpivientimoduuli

Holviläpivientimoduuli

Läpiviennit betonivälipohjiin
Holviläpivientimoduuli käytettäväksi esim. paikallavaluholveissa. Moduuleita voidaan liittää toisiinsa ja niiden kiinnitys mahdollistaa usean eri K-mitan käyttämisen. Läpivienti mahdollistaa virtausputkien käytön aina 90 mm asti.
Lue lisää