Sewatek – palveleva valmistusyritys

Sewatek tunnetaan palokatkotuotteista niin uudis- ja korjausrakentamisen, kuin valmisosateollisuudenkin toimijoiden parissa. Ensisijaisesti olemmekin valmistusyritys ja asiantuntijuutemme pohjautuu valmistamiemme tuotteiden ja niiden käyttömahdollisuuksien tuntemiseen sekä pitkään kokemukseemme. Tämä osaaminen mahdollistaa tuotekehityksen, joka on meille ainoana suomalaisena palokatkovalmistajana liiketoiminnan elinehto. Asiantuntijuus tuo mukanaan kuitenkin myös vastuun. Meille on tärkeää, että tuotteemme parantavat rakennusten paloturvallisuutta niiden täydessä potentiaalissaan, … Lue lisää

Palokatkomansetin toiminta ja asennus

Palokatkomansetti on perinteinen ratkaisu esimerkiksi muovisten viemäriputkien palokatkoksi. Oikein asennettuna se sulkee palotilanteessa muoviputken ja toimii palokatkona.  Mansetti sisältää paisuvaa palonauhaa, joka turpoaa lämmön vaikutuksesta ja täyttää sulavan muoviputken jättämän tilan. Mansetit voidaan asentaa jälkeenpäin myös olemassa olevan putkilinjan ympärille.   Muoviputkien käytön yleistyminen on lisännyt tarvetta paisuville ratkaisuille  Palomansetin ja useiden muiden palokatkotuotteiden toiminta perustuu grafiitin … Lue lisää

Kuka saa tehdä palokatkoja

Palokatkon asentamista. H-sarja paikallavaluvälipohjaan asennettuna.

Melko yleinen kysymys taloteknisten läpivientien kohdalla tuntuu olevan, kuka palokatkoja saa asentaa. Palokatko on turvallisuuden kannalta olennainen rakennusosa ja siksi kysymys onkin ehdottomasti aiheellinen. Yleispätevää vastausta ei kuitenkaan voida antaa, sillä palokatkoja on niin monenlaisia. Tilanne on analoginen miltei minkä tahansa toimialan kanssa; helpommat ja yksinkertaisemmat työt voi tehdä vähemmälläkin kokemuksella, kun taas vaativammat työvaiheet … Lue lisää

Sewatekin ohjelmistotyökalut helpottavat ja nopeuttavat suunnittelijan työtä

Tiesitkö, että tarjoamme suunnittelijoiden avuksi työkaluja, joilla Sewatek-läpiviennit voidaan lisätä mallinnettuihin kohteisiin tarvittavine Sewatek-merkintöineen ja tiedot voidaan siirtää saumattomasti eri ohjelmien välillä. Sewatek-läpivientien suunnittelua helpottavia työkaluja on mahdollista käyttää CADMATICISSA (CADS) ja MagiCADissa sekä Tekla Structuresissa. Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta työkaluistamme ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä muun muassa seuraaviin seikkoihin: Sewatek-merkinnät tulevat tehtyä varmasti … Lue lisää

Sewatek hallitun kasvun tiellä

Vuosi 2021 on ollut monella tapaa opettavainen ja antoisa, mutta ennen kaikkea se on ollut Sewatekille varsin menestyksekäs. Vaikka pian on takana toinen vuosi maailmanlaajuisesti poikkeuksellisissa oloissa, joissa varmaa on ollut vain muuttujien alati kasvava määrä, olemme pitäneet Sewatekin määrätietoisella kasvun tiellä. Itsestämme riippumattomista tekijöistä tähän on vaikuttanut se, että työvoimaa ja materiaaleja on kaikesta … Lue lisää

Puukerrostalon paloturvallisuus edellyttää uutta ajattelua myös palokatkoratkaisuihin

Puukerrostalo As Oy Seinäjoen Mäihä ilmasta

Puurakentaminen on yleistynyt viime vuosina sen teollisessa muodossaan, eikä trendi osoita minkäänlaisia kääntymisen merkkejä. Monet ratkaisut, jotka on jo kertaalleen betonirakentamisessa hyväksi todettu, tulevat uudelleen suunnittelupöydälle, jotta ne saataisiin sovellettua myös puurakentamiseen. Se tuo esimerkiksi palokatkoratkaisut uudelleen tarkasteltavaksi. Millaisia vaatimuksia paloturvallinen puukerrostalo edellyttää suunnittelijalta ja rakentajalta? Vanhoista hirsitaloista moderneihin puukerrostaloihin Puu on ollut Suomessa rakentamisen … Lue lisää

Palokatkon toteuttaminen valmisläpiviennillä

Palokatkot ovat pysyvästi rakennukseen asennettavia rakennustuotejärjestelmiä, jotka ovat olennainen osa rakennusten paloturvallisuutta. Palokatkojen palotekniset ominaisuudet rajoittavat tulen ja savun leviämistä osastoivien rakennusosien läpivientien kautta. Palokatkojen toteuttaminen valmisläpivienneillä tuo huomattavia etuja rakentamisen kaikille osapuolille. Valmisläpiviennit ovat mittatarkasti valmistettuja läpivientiratkaisuja, joita käytetään palo-osastoivissa väliseinissä ja välipohjissa. Parhaiten valmisläpivientien hyödyt saadaan lunastettua ottamalla ne huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Valmisläpiviennit … Lue lisää

Sewatek tuo avun korjausrakentamisen palokatkohaasteisiin

Rakentamisen suunnittelussa ja toimintamalleissa on suuria eroja riippuen siitä, rakennetaanko uutta vai korjataanko vanhaa. Korjausrakentamisessa riskit ovat uudisrakentamista suuremmat, sillä aikataulut ovat usein tiukemmat, eikä rakenteista paljastuvien yllätysten sekä takapakkien määrää voi ennalta tietää. Me olemme halunneet tuoda asiantuntemuksemme entistä voimakkaammin korjausrakentajien avuksi ja olemme tehneet määrätietoista työtä uusien palokatkoratkaisujen kehittämiseksi. Korjausrakentamisen riskit tulevat monesta … Lue lisää

Polttotestauksella kohti luotettavampia palokatkotuotteita

Polttokokeissa selvitetään palokatkon palonkestävyyttä tiiveyden ja eristävyyden näkökulmasta.

Palokatkojen kaltaisten vahvasti turvallisuuteen vaikuttavien rakennustuotteiden sääntely on varsin tarkkaa. Rakennustuotteiden CE-merkinnän taustalla on yleensä harmonisoidun tuotestandardin mukainen tuotetestaus. Palokatkoille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, mutta niille voidaan hakea CE-merkintää eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Esimerkiksi Sewatek-tuotteiden CE-merkinnät perustuvat ETA-asiakirjoihin. ETA-asiakirjojen taustalla taas on osaltamme lukuisien polttotestien aineisto. Palonkestävyys, tiiveys ja eristävyys tarkkailussa Polttokokeemme on toteutettu … Lue lisää

Mikä on palokatkosuunnitelma?

Palokatkosuunnitelma on tärkeä suunnitelma, joka yksinkertaisesti osoittaa hankkeen osapuolille, että palokatkot on tullut asianmukaisesti huomioitua. Termien käytössä on ollut kirjavuutta, mutta nykyään palokatkosuunnitelma ymmärretään käsitteenä yleensä jo samalla tavalla. Mutta mikä oikeasti on palokatkosuunnitelma ja mitä siihen kuuluu? Palokatkosuunnitelman tarkoitus Palokatkosuunnitelman tarkoitus on varmistaa, että rakentaminen täyttää myös palokatkojen osalta sille asetetut vaatimukset. Palokatkosuunnitelma kannattaa … Lue lisää