Polttotestauksella kohti luotettavampia palokatkotuotteita

Polttokokeissa selvitetään palokatkon palonkestävyyttä tiiveyden ja eristävyyden näkökulmasta.

Palokatkojen kaltaisten vahvasti turvallisuuteen vaikuttavien rakennustuotteiden sääntely on varsin tarkkaa. Rakennustuotteiden CE-merkinnän taustalla on yleensä harmonisoidun tuotestandardin mukainen tuotetestaus. Palokatkoille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, mutta niille voidaan hakea CE-merkintää eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Esimerkiksi Sewatek-tuotteiden CE-merkinnät perustuvat ETA-asiakirjoihin. ETA-asiakirjojen taustalla taas on osaltamme lukuisien polttotestien aineisto. Palonkestävyys, tiiveys ja eristävyys tarkkailussa Polttokokeemme on toteutettu … Lue lisää

Mikä on palokatkosuunnitelma?

Palokatkosuunnitelma on tärkeä suunnitelma, joka yksinkertaisesti osoittaa hankkeen osapuolille, että palokatkot on tullut asianmukaisesti huomioitua. Termien käytössä on ollut kirjavuutta, mutta nykyään palokatkosuunnitelma ymmärretään käsitteenä yleensä jo samalla tavalla. Mutta mikä oikeasti on palokatkosuunnitelma ja mitä siihen kuuluu? Palokatkosuunnitelman tarkoitus Palokatkosuunnitelman tarkoitus on varmistaa, että rakentaminen täyttää myös palokatkojen osalta sille asetetut vaatimukset. Palokatkosuunnitelma kannattaa … Lue lisää

Puutteet palokatkorakentamisessa näkyvät usein karulla tavalla

Aina aika ajoin julkisuuteen nousee tapauksia, joissa rakennusten paloturvallisuus osoittautuu puutteelliseksi. Viimeisen vuoden ajalla tätä kyseenalaista mainetta ovat niittäneet Helsingin Maunulan ongelmataloksi kutsuttu rakennus, jota Helsingin Sanomissa siteerattiin ”liekinheittimeksi”. Rakennuksen poistoilmahormeissa ei nimittäin ollut palokatkoja ollenkaan. Täällä turvallisuutta kyseenalaistettiin onneksi jo katutason ravintolasta kantautuneen ruoanhajun perusteella. Jyväskylän Palokan senioritalossa paloturvallisuus oli käytännön koetuksella heinäkuussa. Ihmisuhreilta … Lue lisää

Kannamme vastuumme muuttuvassa maailmassa

Maailma muuttuu jatkuvasti, alati kiihtyvällä tahdilla. Ne ajat ovat kaukana takana, jolloin teollisuus ja tuotanto raivasivat alaa, ja ympäristö joutui mukautumaan. Huoli ympäristön kantokyvystä ja kestävästä kulutuksesta ohjaa nykyisin nimenomaan yritysten toimintaa uusille urille, jotta ympäristö voisi säilyä elinkelpoisena myös tulevaisuudessa. Meille Sewatekilla on tärkeää olla mukana kantamassa kortemme kekoon ja ohjata toimintaamme jatkuvasti yhteiskunnallisesti … Lue lisää

Tuotteemme ovat vakio, palvelulla ylitämme odotuksesi

Sewatekin tehdas ja S-sarjan läpivientejä valmistuksessa

Ratkaisumme palokatkoläpivienteihin soveltuvat yhtä lailla uudisrakentamisen, korjausrakentamisen kuin valmisosatehtaidenkin tarpeisiin. Uudis- ja korjausrakentamisen projektit eroavat toisistaan huomattavasti ja vaativat erilaisia asioita myös palokatko-toimittajalta.  Kaiken pohjana meillä on tietenkin laadukkaat tuotteet, mutta tarjoamamme palvelu on yhtä tärkeä osa kokonaisuutta. Palokatkot uudis- ja korjausrakentamisessa Uudiskohteissa homma on usein selkeä, sillä samat rakenteet ja tekniikat toistuvat. Kun tulemme … Lue lisää

Vanhan läpivientiputken tarina

Tiedättekö, kun muuton jäljiltä jää aina se yksi laatikko jonnekin nurkkaan lojumaan sillä ajatuksella, että sen purkaa sitten paremmalla ajalla. Kun parempaa aikaa ei heti löydy, asia siirtyy ja lopulta unohtuu koko laatikko. Meiltä löytyi toimistosta juuri tällainen laatikko, joka oli ollut koskemattomana siitä lähtien, kun vuonna 2015 muutimme suurempien tilojen perässä Mäntsälästä Askolaan. Laatikosta … Lue lisää