Puukerrostalon paloturvallisuus edellyttää uutta ajattelua myös palokatkoratkaisuihin

Puukerrostalo As Oy Seinäjoen Mäihä ilmasta

Puurakentaminen on yleistynyt viime vuosina sen teollisessa muodossaan, eikä trendi osoita minkäänlaisia kääntymisen merkkejä. Monet ratkaisut, jotka on jo kertaalleen betonirakentamisessa hyväksi todettu, tulevat uudelleen suunnittelupöydälle, jotta ne saataisiin sovellettua myös puurakentamiseen. Se tuo esimerkiksi palokatkoratkaisut uudelleen tarkasteltavaksi. Millaisia vaatimuksia paloturvallinen puukerrostalo edellyttää suunnittelijalta ja rakentajalta? Vanhoista hirsitaloista moderneihin puukerrostaloihin Puu on ollut Suomessa rakentamisen … Lue lisää

Palokatkon toteuttaminen valmisläpiviennillä

Palokatkot ovat pysyvästi rakennukseen asennettavia rakennustuotejärjestelmiä, jotka ovat olennainen osa rakennusten paloturvallisuutta. Palokatkojen palotekniset ominaisuudet rajoittavat tulen ja savun leviämistä osastoivien rakennusosien läpivientien kautta. Palokatkojen toteuttaminen valmisläpivienneillä tuo huomattavia etuja rakentamisen kaikille osapuolille. Valmisläpiviennit ovat mittatarkasti valmistettuja läpivientiratkaisuja, joita käytetään palo-osastoivissa väliseinissä ja välipohjissa. Parhaiten valmisläpivientien hyödyt saadaan lunastettua ottamalla ne huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Valmisläpiviennit … Lue lisää

Sewatek tuo avun korjausrakentamisen palokatkohaasteisiin

Rakentamisen suunnittelussa ja toimintamalleissa on suuria eroja riippuen siitä, rakennetaanko uutta vai korjataanko vanhaa. Korjausrakentamisessa riskit ovat uudisrakentamista suuremmat, sillä aikataulut ovat usein tiukemmat, eikä rakenteista paljastuvien yllätysten sekä takapakkien määrää voi ennalta tietää. Me olemme halunneet tuoda asiantuntemuksemme entistä voimakkaammin korjausrakentajien avuksi ja olemme tehneet määrätietoista työtä uusien palokatkoratkaisujen kehittämiseksi. Korjausrakentamisen riskit tulevat monesta … Lue lisää

Polttotestauksella kohti luotettavampia palokatkotuotteita

Polttokokeissa selvitetään palokatkon palonkestävyyttä tiiveyden ja eristävyyden näkökulmasta.

Palokatkojen kaltaisten vahvasti turvallisuuteen vaikuttavien rakennustuotteiden sääntely on varsin tarkkaa. Rakennustuotteiden CE-merkinnän taustalla on yleensä harmonisoidun tuotestandardin mukainen tuotetestaus. Palokatkoille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, mutta niille voidaan hakea CE-merkintää eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Esimerkiksi Sewatek-tuotteiden CE-merkinnät perustuvat ETA-asiakirjoihin. ETA-asiakirjojen taustalla taas on osaltamme lukuisien polttotestien aineisto. Palonkestävyys, tiiveys ja eristävyys tarkkailussa Polttokokeemme on toteutettu … Lue lisää

Mikä on palokatkosuunnitelma?

Palokatkosuunnitelma on tärkeä suunnitelma, joka yksinkertaisesti osoittaa hankkeen osapuolille, että palokatkot on tullut asianmukaisesti huomioitua. Termien käytössä on ollut kirjavuutta, mutta nykyään palokatkosuunnitelma ymmärretään käsitteenä yleensä jo samalla tavalla. Mutta mikä oikeasti on palokatkosuunnitelma ja mitä siihen kuuluu? Palokatkosuunnitelman tarkoitus Palokatkosuunnitelman tarkoitus on varmistaa, että rakentaminen täyttää myös palokatkojen osalta sille asetetut vaatimukset. Palokatkosuunnitelma kannattaa … Lue lisää

Puutteet palokatkorakentamisessa näkyvät usein karulla tavalla

Aina aika ajoin julkisuuteen nousee tapauksia, joissa rakennusten paloturvallisuus osoittautuu puutteelliseksi. Viimeisen vuoden ajalla tätä kyseenalaista mainetta ovat niittäneet Helsingin Maunulan ongelmataloksi kutsuttu rakennus, jota Helsingin Sanomissa siteerattiin ”liekinheittimeksi”. Rakennuksen poistoilmahormeissa ei nimittäin ollut palokatkoja ollenkaan. Täällä turvallisuutta kyseenalaistettiin onneksi jo katutason ravintolasta kantautuneen ruoanhajun perusteella. Jyväskylän Palokan senioritalossa paloturvallisuus oli käytännön koetuksella heinäkuussa. Ihmisuhreilta … Lue lisää

Kannamme vastuumme muuttuvassa maailmassa

Maailma muuttuu jatkuvasti, alati kiihtyvällä tahdilla. Ne ajat ovat kaukana takana, jolloin teollisuus ja tuotanto raivasivat alaa, ja ympäristö joutui mukautumaan. Huoli ympäristön kantokyvystä ja kestävästä kulutuksesta ohjaa nykyisin nimenomaan yritysten toimintaa uusille urille, jotta ympäristö voisi säilyä elinkelpoisena myös tulevaisuudessa. Meille Sewatekilla on tärkeää olla mukana kantamassa kortemme kekoon ja ohjata toimintaamme jatkuvasti yhteiskunnallisesti … Lue lisää

Tuotteemme ovat vakio, palvelulla ylitämme odotuksesi

Sewatekin tehdas ja S-sarjan läpivientejä valmistuksessa

Ratkaisumme palokatkoläpivienteihin soveltuvat yhtä lailla uudisrakentamisen, korjausrakentamisen kuin valmisosatehtaidenkin tarpeisiin. Uudis- ja korjausrakentamisen projektit eroavat toisistaan huomattavasti ja vaativat erilaisia asioita myös palokatko-toimittajalta.  Kaiken pohjana meillä on tietenkin laadukkaat tuotteet, mutta tarjoamamme palvelu on yhtä tärkeä osa kokonaisuutta. Palokatkot uudis- ja korjausrakentamisessa Uudiskohteissa homma on usein selkeä, sillä samat rakenteet ja tekniikat toistuvat. Kun tulemme … Lue lisää

Vanhan läpivientiputken tarina

Tiedättekö, kun muuton jäljiltä jää aina se yksi laatikko jonnekin nurkkaan lojumaan sillä ajatuksella, että sen purkaa sitten paremmalla ajalla. Kun parempaa aikaa ei heti löydy, asia siirtyy ja lopulta unohtuu koko laatikko. Meiltä löytyi toimistosta juuri tällainen laatikko, joka oli ollut koskemattomana siitä lähtien, kun vuonna 2015 muutimme suurempien tilojen perässä Mäntsälästä Askolaan. Laatikosta … Lue lisää