Ajankohtaista

Sewatek-sähköläpiviennit ovat uudistuneet

Sewatek S-sarjan kaapeliläpivienneissä on tapahtunut isoja muutoksia loppukeväisen ETA-päivityksen myötä. Uusi tuotehyväksyntä mahdollistaa aikaisempaa suurempien kaapelimäärien läpiviemisen huomattavasti aikaisempaa tilatehokkaammin. Nykyisin kaapelit on mahdollista viedä läpi myös muovisine suojaputkineen. Pikasilmäyksen sekä ohjeet läpivientien määrittelemiseksi ja merkitsemiseksi piirustuksiin löydät muoviputkien ja kaapelien merkintäohjeesta. Läpiviennit tunnistaa punaisesta väristä.

Perinteisiä Sewatek Sähkö 1+3...1+8 -läpivientejä toimitetaan ainakin vuoden loppuun asti. Kehotamme kuitenkin kaikkia siirtymään aikaisempaa kustannustehokkaampiin vaihtoehtoihin.

Päivitetty tuotehyväksyntä mahdollistaa yhä uusia asioita

Sewatek H-, S- ja D-sarjoja betoni- ja kevytbetonirakenteissa koskeva ETA-asiakirja 12/0045 on päivittynyt. Taustalla on useita polttokokeita, joissa olemme testanneet uusia sovelluksia erityisesti muoviputkia ja kaapeleita silmällä pitäen sekä hakeneet väljyyttä kannakointivaatimuksiin. Nyt tuotteillamme pystyykin viemään läpi edullisesti ja tilatehokkaasti myös suurempia kaapelimääriä tai vaikkapa muoviputkinippuja.

Löydät ajantasaiset detaljipiirustukset sivuilta https://www.sewatek.fi/detaljikuvat

CADS uudistaa Sewatek-läpivientien käsittelyn

Uudet Electric 18.0.3, Hepac 18.0.5 ja House 18.0.3-revisiot tulevat sisältämään muutoksia reikätoiminnallisuuteen ja Sewatek-läpivientien käsittelyyn.

CADS-uutiset verkkosivuilla

-         Kymdata ja Sewatek kehittivät yhdessä lisää älyä IFC-malliin

-         Reikätoiminnallisuuteen uudistuksia

-         Kaikki CADS-uutiset

Putkien lukusuunta

Putkien lukusuuntaongelma on vaivannut Sewatek-läpivientien kanssa pitkään. CADSin uusien versioiden myötä asia korjaantuu. Uusien versioiden myötä Sewatek-reikävarausmerkinnöissä hyödynnetään suuntanuolta, mikä määrittelee putkisarjan lukusuunnan. Sewatek-putkisarjan tieto merkitään ensimmäiseen läpivientiin ja muihin tulee vain Sewatek-merkintä. Sewatek Connector osaa lukea tätä tietoa Teklassa.

3D-läpivientikappale

IFC-vientitoiminnoissa voidaan valita Sewatekien vientitapa. Oletus vientitapana on muotografiikka, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että IFC-malliin vietävät Sewatek-osat ovat graafisesti osien todellista muotoa mukailevia. Mahdollista on myös määrittää reikävaraus perinteisenä laatikkomuotona.

IFC-koodaus

Koodaus muuttuu siten, että jatkossa oletuksena käytetään json-koodausta (vanha koodaus myös mahdollista valita). Sewatek Connector pystyy paremmin hyödyntämään tässä muodossa olevaa tietoa.

Lue lisää

 

Sewatek Connector julkaistu

Sewatek Connector -ohjelma on julkaistu Tekla Warehousessa vapaasti ladattavaksi. Teklassa toimivan ohjelman avulla saadaan Sewatek-seinäläpiviennit valittuihin osiin IFC-reikätieto-objektien perusteella.

Lue lisää

Sewatekit Tekla Warehousessa

Sewatek-läpivienneille M1-päästöluokitus

Sewatek S-, H- ja D-sarjojen läpivienneille on myönnetty M1-päästöluokitus.

Massiivipuurakenteiden ETA-asiakirja on päivittynyt

CLT- ja LVL-rakenteita koskeva ETA-asiakirjamme (15/0411) on päivittynyt 30.5.2018. Myös detaljikuvat on kesäkuun aikana päivitetty vastaamaan uusia hyväksyntöjä. Merkittävimmät parannukset ja laajennukset liittyvät muoviputkien eristysvaatimusten kevenemiseen sekä toisaalta erityisesti kaapelien parempiin paloluokkiiin sekä laajentuneisisin asennustapavaihtoehtoihin.